Collectief pensioen voor uw werknemers

Pensioen is voor veel werknemers een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Een goede pensioenregeling is dus belangrijk om collega’s te werven en vast te houden. Bij de keuze voor zo’n goede pensioenregeling komt veel kijken, zoals wetgeving, belasting en het vergelijken van verschillende pensioenproducten.

De pensioenspecialisten van HARPER Pensioen zijn zeer deskundig en ervaren. Vanzelfsprekend beschikken wij over alle benodigde kwalificaties. Zo kunnen wij elke werkgever adviseren en ook de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging bijstaan.

De communicatie met uw werknemers nemen wij graag op ons. Zo bent u er zeker van dat u als werkgever voldoet aan uw informatieplicht.

HARPER werkt op projectbasis en/of met een doorlopende afspraak.

U bepaalt zelf of u kiest voor advies of het zelf direct, zonder advies, snel, eenvoudig en goedkoop regelt. Bij HARPER heeft u de keuze.

Wilt u persoonlijk advies?

Collectief pensioen

Zelf regelen

 • U regelt alles zelf
 • U weet dat u niet onder een CAO of BPF valt
 • U heeft niet meer dan 10 werknemers
 • Er is nog geen pensioenregeling voor uw werknemers
 • U bent in staat de financiële lasten van de pensioenregeling te betalen

Execution only | € 599,-

Pensioen-adviespakket

 • HARPER inventariseert uw wensen en mogelijkheden
 • HARPER checkt of u onder een CAO of BPF valt
 • HARPER vergelijkt verschillende pensioenoffertes
 • HARPER adviseert welke pensioenregeling bij u past
 • HARPER toetst of u de financiële lasten van de pensioenregeling kunt betalen

Vanaf € 789,-

Wat u moet weten over Collectief Pensioen

Heeft uw bedrijf nog geen pensioenregeling en maximaal 10 werknemers? Dan kunt u via Collectief Pensioen bij HARPER eenvoudig en tegen lage kosten, een collectief pensioen voor uw werknemers regelen. Dit kunt u volledig zelf. U hebt wél de keuze om vooraf een collectief pensioen te laten onderzoeken of uw bedrijf onder een verplichte CAO of Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) valt. In dat geval kunt u namelijk geen eigen pensioenregeling invoeren, maar moet u verplicht aansluiten bij een BPF. Met de keuze voor de online oplossing kiest u voor de pensioenregeling van Zwitserleven, de Nu PensioenRekening.

Collectief Pensioen HARPER in het kort

 • Er is geen contractduur
 • De opzegtermijn is twee maanden
 • Werknemer belegt beschikbare premie op eigen beleggingsrekening
 • Bij overlijden is de beleggingswaarde bestemd voor partnerpensioen
 • De partner kan dit geld nooit vrij opnemen
 • De administratiekosten zijn € 5,- per deelnemer per maand
 • Werknemers betalen de kosten van de beleggingen

Voor wie?

De pensioenregeling van HARPER is uitsluitend bedoeld voor bedrijven met maximaal 10 werknemers waarvoor nog geen pensioenregeling is getroffen.

Wat houdt het in?

Met de ‘execution only’ regeling regelt u snel en eenvoudig zelf het inkomen voor de oudedag voor uw werknemers. Heeft u toch hulp nodig met afsluiten? Neem dan contact met ons op.

Waarom?

Collectief Pensioen van HARPER is de betrouwbaarste ‘execution only’ aanbieder van Nederland! U kunt sluit zelf eenvoudig een pensioenregeling voor uw werknemers af.

Meestgestelde vragen

Dit kan alleen een adviseur voor u uitzoeken. Zo moet het BPF bijvoorbeeld eerst toestemming geven als u het pensioen door Zwitserleven wilt laten regelen. Daarom is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies online te sluiten.

Een adviseur kan voor u uitzoeken of de Nu PensioenRekening binnen uw CAO past. Daarom is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies af te sluiten.

Als u een pensioentoezegging doet, dan geldt dit als arbeidsvoorwaarde voor al uw werknemers. Het is niet mogelijk om voor één of meer van uw werknemers een uitzondering te maken. Ook als u met één van uw werknemers iets anders wilt afspreken, houden zij toch gelijke rechten op pensioen. En brengt het voor u extra verplichtingen met zich mee om deze gelijke rechten te borgen. Een adviseur kan voor u uitzoeken of er werknemers zijn die niet onder dezelfde arbeidsvoorwaarde vallen. Ook kan een werknemer zelf geen afstand doen van pensioenopbouw in de regeling.

Beschikbare premie. Met de Nu PensioenRekening spreekt u met uw werknemers af hoe hoog de premie is voor hun pensioen. We noemen dit een beschikbare premieregeling. Voor de beschikbare premie gaan we uit van de fiscaal toegestane maximale staffel (staffel 2 met 3% rekenrente). De premies stijgen voor een hogere leeftijdsgroep. Het is verstandig om te bekijken of u onderstaande pensioenpremies de komende vijf tot tien jaar nog steeds kunt betalen voor uw werknemers. Ook als uw werknemersbestand groeit, of de salarissen stijgen.

Pensioenpremie als percentage van salaris min € 14.167 (franchise 2020)

Leeftijd van uw werknemer Totale pensioenpremie
Vanaf 18 t/m 19 jaar 7,00%
Vanaf 20 t/m 24 jaar 7,70%
Vanaf 25 t/m 29 jaar 9,00%
Vanaf 30 t/m 34 jaar 10,40%
Vanaf 35 t/m 39 jaar 12,10%
Vanaf 40 t/m 44 jaar 14,00%
Vanaf 45 t/m 49 jaar 16,30%
Vanaf 50 t/m 54 jaar 19,10%
Vanaf 55 t/m 59 jaar 22,40%
Vanaf 60 t/m 64 jaar 26,50%
Vanaf 65 jaar 30,70%

Hoe werkt de staffel voor de beschikbare premies? Stijgt de gemiddelde leeftijd van uw werknemers de komende jaren? Dan betaalt u hogere premies voor pensioen. Hoeveel precies hangt af van de gemiddelde leeftijd en de hoogte van de salarissen. Het is belangrijk om naar uw financiële situatie te kijken. Kunt u de premies ook in de toekomst blijven betalen?De beschikbare premie voor uw werknemer stijgt per leeftijdsgroep. Hiervoor geven we u graag een voorbeeld. We houden in ons voorbeeld geen rekening met de premies die u betaalt voor de aparte verzekering bij overlijden.

Premies 2022 (leeftijd 24)
Pensioengrondslag: € 27.000 (salaris € 41.167 -/- franchise € 14.167)
Beschikbare premie: € 2.079 per jaar (7,70% van de pensioengrondslag)

Premies 2025 (leeftijd 27)
Pensioengrondslag: € 27.000 (in dit voorbeeld is het salaris en de franchise hetzelfde gebleven)
Beschikbare premie: €  2.430 per jaar (9% van de pensioengrondslag)

Premies 2028 (leeftijd 30)
Pensioengrondslag: € 45.000 (salaris 61.000 min franchise € 16.000)
Beschikbare premie: € 4.680 (10,40% van de pensioengrondslag)

Franchise: Van het salaris van uw werknemer trekken we eerst € 14.167 (2020) af. Dit bedrag noemen we de franchise. Wij trekken dit bedrag af van het salaris omdat uw werknemers ook een AOW-uitkering ontvangen. De franchise hangt af van de AOW-uitkering. Daarom verandert die ieder jaar. Het bedrag dat overblijft als u de franchise heeft afgetrokken van het salaris noemen we de pensioengrondslag.

Eigen bijdrage? Als werkgever hoeft u niet alles zelf te betalen. U kunt samen met uw werknemers afspreken dat zij ook een deel van de pensioenpremie betalen. De hoogte van de eigen bijdrage spreekt u af met uw werknemers en legt u vast in de arbeidsvoorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld een percentage zijn van de pensioengrondslag. Maar de eigen bijdrage mag nooit hoger zijn dan de beschikbare pensioenpremie van uw werknemer die hoort bij de Zwitserleven Nu PensioenRekening. Deze premies liggen vast in het pensioenreglement.

Beleggingswaarde: De pensioenpremie wordt belegd. Als de werknemer met pensioen gaat, keert Zwitserleven PPI de waarde van de beleggingen uit. Op de persoonlijke website van de (ex-)werknemer ziet hij hoe hoog de beleggingswaarde is. Op de pensioendatum koopt de werknemer met dit bedrag een vast of variabel ouderdomspensioen en eventueel een partnerpensioen.

Overlijdt uw werknemer voordat zijn pensioen ingaat? Dan is de beleggingswaarde bestemd voor het pensioen voor de partner en eventueel voor de kinderen van uw (ex-)werknemer. De hoogte van dit pensioen hangt af van de waarde van de beleggingen op dat moment. Als de beleggingswaarde laag is, dan is het pensioen voor de partner of kinderen niet genoeg om het verlies aan inkomsten te compenseren.

Pensioenbedragen. Hoe hoog de beleggingswaarde op de pensioendatum is, weet de werknemer niet exact voordat hij met pensioen gaat. Beleggen brengt risico met zich mee. Uw werknemer heeft kans op een hoger, maar ook op een lager dan verwacht resultaat. De werknemer weet ook nog niet precies hoeveel pensioen hij met de beleggingswaarde kan kopen. Bijvoorbeeld omdat de prijs van dit pensioenproduct ieder moment kan veranderen, of omdat een andere verzekeraar hier een andere prijs voor vraagt. Tot hij met pensioen gaat, laat Zwitserleven PPI de werknemer op zijn persoonlijke website alleen voorbeeldbedragen van het pensioen zien. Hiermee heeft hij dus geen zekerheid over de hoogte van zijn pensioenuitkering.

HorizonBeleggen. Uw werknemer belegt de premie bij HorizonBeleggen in een mix van beleggingen die past bij zijn leeftijd. We noemen dit Lifecycles. Zo’n lifecycle bestaat voor iedere leeftijd uit verschillende fondsen, aandelen en obligaties. De risico’s en verwachte opbrengsten zijn per lifecycle anders. De risico’s van beleggen bouwen we in stapjes af tot uw werknemer met pensioen gaat.

Extra verzekering bij overlijden voor uw werknemers. Voor uw werknemer verzekert u een eenmalig bedrag van vier keer het bruto jaarloon. Dit doet u alleen als uw werknemer een partner heeft en zolang uw werknemer bij u in dienst is. Hiervoor betaalt de werkgever iedere maand risicopremies. Zodra uw werknemer uit dienst is, is hij niet meer verzekerd voor het eenmalige bedrag bij overlijden. Overlijdt uw werknemer? Dan keren we vier keer het jaarloon aan u uit als uw werknemer overlijdt. Dit bedrag is voor de partner of de kinderen van uw overleden werknemer.

Risicopremies. U betaalt de premie voor de verzekering bij overlijden van de werknemer iedere maand apart aan Zwitserleven PPI. Deze risicopremies zijn geen onderdeel van de beschikbare premies voor het pensioen. Deze risicopremie telt u op bij het loon van uw werknemer. Hierop houdt u dus iedere maand of ieder jaar loonheffing in. Dit doet u niet voor de beschikbare pensioenpremie. Hoeveel u precies moet inhouden, leest u bijvoorbeeld op de fiscale pagina De collectieve risicoverzekering en belasting. Als u geen loonheffing inhoudt over de premies, dan moet u over de uitkering loonheffing inhouden. Dit is nadelig voor de partner.

De Pensioenwet. De premieovereenkomst van de Nu PensioenRekening valt onder de Pensioenwet. In de Pensioenwet staat bijvoorbeeld hoe hoog de beschikbare premie maximaal mag zijn. En dat de pensioentoezegging voor uw werknemers is beschermd. De extra verzekering voor het eenmalige bedrag bij overlijden valt niet onder de Pensioenwet. Daarom hoeft de partner met dit bedrag geen pensioen voor zichzelf te kopen. Maar (een deel van) de uitkering valt wel in de erfenis van uw overleden werknemer. Hoeveel erfbelasting de partner of het kind hierover moet betalen, hangt af van de totale erfenis.

Raakt een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan blijft hij tóch pensioen opbouwen en hoeft er (gedeeltelijk) geen premie betaald te worden. Dit doen we voor het deel dat hij arbeidsongeschikt wordt volgens het UWV. We volgen het 6-klassensysteem van de WIA. Voor deze dekking betaalt de werkgever een opslag voor Premievrijstelling voor arbeidsongeschiktheid (PVA) op de premie.

Administratiekosten. De administratiekosten bedragen € 60 per deelnemer per jaar (€ 5 per maand). Deze kosten brengen wij in rekening bij de werkgever. U ontvangt hiervoor iedere maand een factuur.

Beleggingskosten: Uw werknemers betalen kosten voor het regelen van de beleggingen. Deze kosten verrekenen we met de beleggingswaarde. Bij HorizonBeleggen beleggen wij in deze fondsen:

 • Zwitserleven Wereld Aandelenfonds 0,54%
 • Zwitserleven Credits Fonds 0,54%
 • Zwitserleven Medium Duration Fonds 0,54%
 • Zwitserleven Long Duration Fonds 0,54%
 • Zwitserleven Selectie Fonds 0,69%

In de tabel staan ook de totale fondskosten. De fondskosten worden berekend over de waarde van de beleggingen. Is de waarde van de beleggingen bijvoorbeeld € 10.000 dan zijn de fondskosten in het Zwitserleven Wereld Aandelen fonds € 54,- per jaar.

Wilt u de Nu PensioenRekening opzeggen? Dan geldt bij Zwitserleven PPI een opzegtermijn van twee maanden. Hierna bent u Zwitserleven PPI geen premies meer verschuldigd. De pensioentoezegging is echter wel een arbeidsvoorwaarde. U kunt hier niet zomaar mee stoppen. Daarom blijft u wel verplicht om pensioen voor uw werknemers te regelen zolang uw werknemers dit van u verwachten.

Kunt u de pensioenkosten voor de Nu PensioenRekening niet meer betalen? Dan informeert Zwitserleven PPI uw werknemers als u de factuur na aanmaning niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan. Nadat Zwitserleven PPI uw werknemers heeft geïnformeerd, maken we de verzekeringen premievrij en stopt de opbouw van hun pensioen. De precieze voorwaarden en termijnen spreekt Zwitserleven PPI met u af in de overeenkomst voor de Nu PensioenRekening. De pensioentoezegging blijft echter wel een arbeidsvoorwaarde. U kunt hier niet zomaar mee stoppen. Daarom blijft u wel verplicht om pensioen voor uw werknemers te regelen zolang uw werknemers dit van u verwachten.

Geen advies. Als u de Nu PensioenRekening online regelt, dan krijgt u geen advies. U bepaalt zelf welk pensioenproduct het beste bij uw bedrijf past. Zonder advies houdt u zelf rekening met uw kennis en ervaring, uw doelen, financiële situatie en uw risicobereidheid.