Werknemersverzekeringen

Employee Benefits zijn een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Dus wilt u goede collega’s werven en, minstens zo belangrijk, behouden? Dan is een aantrekkelijk Employee Benefitspakket dat afgestemd is op de organisatie onontbeerlijk. Een goed Employee Benefitsbeleid stimuleert medewerkers om beter te presteren en helpt tegelijkertijd de werkgever het ziekteverzuim te controleren of beheersbaar te houden.

HARPER ontzorgt ondernemers en HR. Zodat zij hun werk kunnen doen, zonder overbodige workload.

Onze Employee Benefits dienstverlening richt zich op

Expats

Goede begeleiding en een passend verzekeringsadvies is belangrijk als een werkgever tijdelijk werknemers als expat naar het buitenland uitzendt. Bij langdurig verblijf in het buitenland zijn de risico’s namelijk anders dan op vakantie. Een expat-pakket polis biedt zekerheid voor de expat en het gezin, maar ook voor de werkgever.

Neem contact op met HARPER om de mogelijkheden te bespreken.

Inkomen

Voor arbeidsongeschikte werknemers bestaat in Nederland een goed vangnet. Toch krijgt iemand die langdurig arbeidsongeschikt is onvermijdelijk te maken met inkomensterugval. De werkgever kan de hoogte van die terugval beperken door verzekeringen collectief af te sluiten. Van een goed werkgever wordt vaak verwacht dat deze verzekeringen zijn afgesloten. Het zou veel tijd en geld kunnen besparen.

Neem contact op met HARPER om de mogelijkheden te bespreken.

Ongevallen

Een collectieve ongevallenverzekering geeft een eenmalige uitkering, als de ondernemer zelf of een van de werknemers overlijdt of blijvend invalide wordt als gevolg van een ongeval. Dat kan met een 24 uursdekking, wereldwijd. En ongeacht of de werknemer zijn of haar beroep uitoefent als het ongeval plaatsvindt. Met deze verzekering verzorgt de werkgever in zo’n situatie voor een financieel vangnet voor de werknemers of nabestaanden. In veel CAO’s is het afsluiten van collectieve ongevallenverzekering zelfs verplicht. Neem contact op met HARPER om de mogelijkheden te bespreken.

Pensioen

Voor pensioen bieden wij een uitgebreid pakket aan dienstverlening.  Dat kan bestaan uit pensioentechnische, actuariële en fiscaal-juridische ondersteuning. Maar ook de communicatie met de werknemers, het reguleren van de administratieve processen, ondersteuning van de (centrale) ondernemingsraad, etc.

Neem contact op met HARPER Insurance | Benefits om de mogelijkheden te bespreken. U bepaalt zelf of u advies wilt of het zelf direct, zonder advies en snel, eenvoudig en goedkoop regelt.

Verzuim en arbo

In de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid is de werkgever, afhankelijk van de eventuele CAO, verplicht het inkomen door te betalen tot minimaal 70% van het salaris tot € 57.232,- (2020). Als een werkgever inschat de verzuimkosten niet zelf te kunnen dragen, is een verzuimverzekering het overwegen waard. Welke verzekering het best bij uw onderneming past? Neem contact op met HARPER om de mogelijkheden te bespreken.

Goedkope en goede privé-verzekeringen voor de werknemers

Een werknemerscollectiviteit voor de privé-verzekeringen voor de werknemers bestaat uit een compleet pakket aan particulier af te sluiten verzekeringen. De werkgever heeft er geen kosten of omkijken naar, maar voor werknemers is het een mooie arbeidsvoorwaarde. Centraal in het pakket staat de motorrijtuigverzekering en de woonverzekering (inboedel, opstal en glas), maar ook de recreatieverzekering (waaronder caravan, pleziervaartuig, (doorlopende) reisverzekering) en/of een rechtsbijstandverzekering kan er onderdeel van uitmaken. Ook de aan de onderneming gelieerde ZZP’er en gepensioneerde werknemers kunnen deelnemen. Neem contact op met HARPER Insurance | Benefits om de mogelijkheden te bespreken.

Zakenreis

Steeds meer werkgevers gaan voor nieuwe markten, producten, kennis en arbeid de grens over. Werknemers worden eropuit gestuurd naar onbekende, soms risicovolle plekken. De werkgever zorgt voor de tickets en sluit in veel gevallen een zakenreisverzekering af.

Neem contact op met HARPER om de mogelijkheden te bespreken.

Ziektekosten

Een collectieve zorgverzekering is een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Maar daarnaast ook een belangrijk onderdeel van het gezondheidsbeleid. Een goede zorgverzekering is een integraal onderdeel van het preventiebeleid en garandeert een snelle toegang tot zorg voor werknemers. Het kan daarnaast fungeren als externe financieringsbron van kosten voor preventie en re-integratie. Neem contact op met HARPER om de mogelijkheden te bespreken.

Wilt u het zelf zonder advies regelen?

Beroepsaansprakelijkheids- en cyberverzekeringen

Bestuurdersaansprakelijkheids
verzekeringen

Arbeidsongeschiktheids verzekeringen

Collectief pensioen voor uw werknemers

Bedrijfs
verzekeringen