Corporate risico’s

Elke ondernemer kan getroffen worden door bijvoorbeeld brand- en/of aansprakelijkheidsschade. En ook als werkgever of als bestuurder van de vennootschap loopt u de nodige risico’s. We kunnen nooit alle risico’s uitsluiten, maar we kunnen er wel voor zorgen dat de financiële gevolgen beheersbaar blijven. HARPER helpt u graag bij een scherpe inventarisatie van de risico’s. Welke risico’s kunnen bijvoorbeeld effect hebben op de continuïteit van uw organisatie? Is de inventarisatie gemaakt dan zoeken we met u indien gewenst een passende verzekeringsoplossing.

De HARPER-dienstverlening

Aansprakelijkheid

Ook in Nederland nemen schadeclaims de laatste jaren toe zowel in hoogte als in aantal. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) vormt de basis voor iedere onderneming. Vaak wordt een ondernemer door opdrachtgevers verplicht een goede verzekering af te sluiten. Dat geldt vooral voor beroepen waarin fouten tot (beroeps-)aansprakelijkheid kan leiden.

Als bestuurder of commissaris kunt u, door een passende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&O) af te sluiten, uw privévermogen veiligstellen.

Producten

 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid voor B.V. ‘s, N.V. ‘s, verenigingen, stichtingen en start-ups
 • Fraude
 • Kidnap & ransom (K&R)
 • Milieu
 • Recall
 • Warranty & indemnity
 • WEGAS

Transport

Als tijdens een transport iets misgaat, kunnen goederen flink beschadigen. Diefstal van bijvoorbeeld bouwmateriaal uit een bedrijfsauto of verlies van goederen die iemand anders voor u vervoert kan ook zorgen voor behoorlijke schade. Laat u zich daarom goed adviseren en kies de verzekering die bij u past. Neem contact op met HARPER om de mogelijkheden te bespreken.

Producten

 • Binnenvaartcasco
 • Charterers-aansprakelijkheid
 • Evenementen
 • Geld
 • Kunst en antiek
 • Logistieke aansprakelijkheid
 • Pleziervaartuigen (zakelijk)
 • Politieke risico’s | oorlog & terrorisme
 • Protection & indemnity (P&I)
 • Rechtsbijstand voor scheepseigenaren / huurders
 • Transport en verblijf
 • Transportgoederen
 • Zeecasco

Brand

Er zijn allerlei brandverzekeringen met oplossingen die dekking bieden voor de financiële gevolgen van brand-, diefstal-, water- of stormschade.

Producten

 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Extra kosten / reconstructiekostenverzekering
 • Gebouwenverzekering
 • Glasverzekering
 • Goederenverzekering
 • Huurdersbelangverzekering
 • Inventarisverzekering

CAR | Technisch

Voor een bouwbedrijf of projectontwikkelaar spreekt het voor zich dat een CAR verzekering noodzakelijk is. Maar ook andere bedrijven of (semi) overheden die bouwen en/of verbouwen kunnen te maken krijgen met technische risico’s. Productiebedrijven maar ook niet-productiebedrijven kunnen te maken krijgen met het falen van cruciale machines of installaties, waardoor de bedrijfsactiviteiten stil komen te liggen. De machinebreuk-/ bedrijfsschadeverzekering biedt dan de mogelijkheid om deze schade en de gevolgschade te verzekeren.

Producten

 • Construction allrisk (CAR)
 • Elektronica
 • Garantie
 • Landmateriaal
 • Machinebreuk en machinebreukbedrijfsschade

Wagenpark en motorrijtuigen

Een wagenpark, zowel in eigendom als in lease, is voor ondernemingen een onmisbare schakel in de dienstverlening.

HARPER beoordeelt de verzekeringsconstructie van het wagenpark op zowel de tarieven als de polisvoorwaarden.

Wilt u het zelf zonder advies regelen?

Beroepsaansprakelijkheids- en cyberverzekeringen

Bestuurdersaansprakelijkheids
verzekeringen

Arbeidsongeschiktheids verzekeringen

Collectief pensioen voor uw werknemers

Bedrijfs
verzekeringen