Schadeverzekeringen

Elke ondernemer kan getroffen worden door bijvoorbeeld brand- en/of aansprakelijkheidsschade. En ook als werkgever of als bestuurder van de vennootschap loopt u de nodige risico’s. We kunnen nooit alle risico’s uitsluiten maar we kunnen er wel voor zorgen dat de financiële gevolgen beheersbaar blijven.

HARPER helpt u graag bij een scherpe inventarisatie van de risico’s. Welke risico’s kunnen bijvoorbeeld effect hebben op de continuïteit van uw organisatie? Is de inventarisatie gemaakt dan zoeken we met u indien gewenst een passende verzekeringsoplossing.

De HARPER-dienstverlening

Aansprakelijkheid

Ook in Nederland nemen schadeclaims de laatste jaren toe zowel in hoogte als in aantal. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) vormt de basis voor iedere onderneming. Vaak wordt een ondernemer door opdrachtgevers verplicht een goede verzekering af te sluiten. Dat geldt vooral voor beroepen waarin fouten tot (beroeps-)aansprakelijkheid kan leiden.

Als bestuurder of commissaris kunt u, door een passende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&O) af te sluiten, uw privévermogen veilig stellen.

Producten

 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid voor B.V. ‘s, N.V. ‘s, verenigingen, stichtingen en start-ups
 • Fraude
 • Kidnap & ransom (K&R)
 • Milieu
 • Recall
 • Warranty & indemnity
 • WEGAS

Brand

Er zijn allerlei brandverzekeringen met oplossingen die dekking bieden voor de financiële gevolgen van brand-, diefstal, water- of stormschade.

Producten

 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Extra kosten / reconstructiekostenverzekering
 • Gebouwenverzekering
 • Glasverzekering
 • Goederenverzekering
 • Huurdersbelangverzekering
 • Inventarisverzekering

Ongevallen

Een collectieve ongevallenverzekering geeft een eenmalige uitkering, als de ondernemer zelf of een van de werknemers overlijdt of blijvend invalide wordt als gevolg van een ongeval. Dat kan met een 24 uursdekking, wereldwijd. En ongeacht of de werknemer zijn of haar beroep uitoefent als het ongeval plaatsvindt. Met deze verzekering verzorgt de werkgever in zo’n situatie voor een financieel vangnet voor de werknemers of nabestaanden.

In veel CAO’s is het afsluiten van collectieve ongevallenverzekering zelfs verplicht. Neem contact op met HARPER om de mogelijkheden te bespreken.

Cyber

Cybercrime is in toenemende mate een bedreiging voor de continuïteit van ondernemingen. De wetgeving is hierin duidelijk: privacygevoelige informatie moet goed beschermd zijn. Mocht er bedrijfsinformatie of -data van relaties publiekelijk toegankelijk worden, dan brengt dit niet alleen de bedrijfscontinuïteit maar ook de reputatie ernstig schade toe. Voor het nalaten van maatregelen ter voorkoming of reductie van de kans op cybercrime, worden bestuurders geregeld aansprakelijk gesteld. De vraag is niet óf, maar wanneer u wordt geconfronteerd met een hack of datalek.

Meer informatie om u daartegen te beschermen? Neem dan contact op met HARPER.

Wilt u het zelf zonder advies regelen?

Beroepsaansprakelijkheids- en cyberverzekeringen

Bestuurdersaansprakelijkheids
verzekeringen

Arbeidsongeschiktheids verzekeringen

Collectief pensioen voor uw werknemers

Bedrijfs
verzekeringen