Gezin en wonen

Uw dierbaarste bezit: uw gezin en uw woning. Regel uw particuliere verzekeringen zelf via HARPER bij geselecteerde aanbieders. Uw huidige verzekeringen zijn maandelijks opzegbaar.

Inboedel-
verzekering

Stel er wordt ingebroken in uw woning of uw spullen worden beschadigd of gaan verloren tijdens een brand. Dan is het goed als u voor de financiële gevolgen hiervan verzekerd bent.

Opstal- of woonhuisverzekering

Stel uw woning wordt door een brand verwoest en u bent niet verzekerd. Dan blijft u met een forse rekening zitten. Daarom is een opstalverzekering onontbeerlijk.

Ongevallen-
verzekering

Uw gezondheid en uw partner of gezin zijn waarschijnlijk uw kostbaarste bezit. Hoe goed u ook uw best doet om uzelf en uw naasten te beschermen er kan altijd iets gebeuren.

Gezinsrechtsbijstand-verzekering

Het voeren van een procedure is in veel gevallen een tijdrovende en vooral kostbare zaak. Daarom sluiten steeds meer mensen een gezinsrechtsbijstandverzekering af.

Aansprakelijkheids-verzekering

Deze verzekering dekt de schade die u veroorzaakt aan anderen. Die schade kan behoorlijk oplopen. Voor de premie hoeft u het niet te laten, want die is meestal laag.

Kostbaarheden-
verzekering

Heeft u kostbaarheden in huis, zoals schilderijen, juwelen of dure apparatuur? Dan is het verstandig om met een verzekering deze waardevolle spullen te beschermen.