Verzuim en arbo

In de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid is de werkgever, afhankelijk van de eventuele CAO, verplicht het inkomen door te betalen tot minimaal 70% van het salaris tot € 57.232,- (2020). Als een werkgever inschat de verzuimkosten niet zelf te kunnen dragen, is een verzuimverzekering het overwegen waard. Welke verzekering het best bij uw onderneming past?

Producten

Verzuimverzekering conventioneel

Als uw werknemers ziek worden moet u het loon deels doorbetalen. Bij de Verzuimverzekering conventioneel neemt de verzekeraar de loondoorbetalingsverplichting op zich. De premie is afhankelijk van de loonsom, de branche en de gekozen wachttijd in werkdagen.

De premie wordt betaald door de werkgever.

Verzuimverzekering stop-loss

Als werknemers ziek worden moet de werkgever het loon deels doorbetalen. Bij de Verzuimverzekering stop loss heeft de werkgever een eigen behoud (eigen risico) uitgedrukt in een bedrag per jaar. Als in een verzekeringsjaar het door de werkgever doorbetaalde loon hoger is dan dat eigen behoud, dan is het meerdere voor rekening van de verzekeraar.

De premie wordt betaald door de werkgever.

Wilt u het zelf zonder advies regelen?

Beroepsaansprakelijkheids- en cyberverzekeringen

Bestuurdersaansprakelijkheids
verzekeringen

Arbeidsongeschiktheids verzekeringen

Collectief pensioen voor uw werknemers

Bedrijfs
verzekeringen